Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik

 

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.

Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:

För dagligt bruk  rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Ättiksspray”, Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!

”Ättiksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc  samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt  instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste  till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.