Skötselråd & rengöring

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik

Granitkeramik tål hårda tag och kemikalier, det samma gäller dessvärre inte vår natur.
Tänk på att dosera enligt anvisning samt att inte använda starka rengöringsmedel i onödan. Testa alltid på ett litet område innan du bearbetar hela ytan. Andra material i anslutning till keramiken kan vara känsliga, skydda dessa vid behov.

 

Grundrengöring / Byggstädning:

Granitkeramik ska grundrengöras före ytan tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning, fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt (pH) rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen, Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.

Följ noga instruktionerna beträffande spädning, tillvägagångssätt och sköljning.

Daglig rengöring:

För dagligt bruk rekommenderas en fuktig mikrofiberduk och eventuellt lite allrengöringsmedel/diskmedel. Så kallad ”Ättiksspray”, kan med fördel användas på ytor med Granitkeramik!

”Ättiksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.

På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:

Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc  samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt  instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste  till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta. OBS! Var försiktig med produkter och redskap med slipmedel eller slipande egenskaper på blanka polerade och Honed ytor. Testa på liten yta först!

FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts. Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Utomhus:

Det går utmärkt att använda sig av högtryckstvätt för att göra rent granitkeramik. Däremot kan vissa typer av fog mellan plattorna vara mer känsliga och behöva skyddas eller inte utsättas för direkta högtrycksstrålar. Medel mot mossa och påväxt kan användas, men är ofta inte nödvändigt.