Förberedelser & utförande

Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma mellan olika tillverkningstillfällen.

VIKTIGT! Kontrollera och godkänn alltid materialet innan och kontinuerligt under montering för eventuella fel. Planera inte plattsättning för än materialet är kontrollerat avseende eventuella felleveranser eller transportskador.  Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer eller andra estetiska skäl efter montering godkänns ej.

Ta reda på vad för krav som finns på underlag, bärighet & tätskikt etc för den yta du ska belägga. Tala med din återförsäljare!

 

Golv & Vägg

Byggkeramikrådet har samlade regler & rekommendationer för läggning av keramiska plattor i torra utrymmen såväl som i våtrum och andra ytor. www.bkr.se här hittar du också kontaktuppgifter till behöriga & auktoriserade plattsättningsföretag. 

Granitkeramik inomhus bör monteras med fästmassa minimum klass C2. Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag. Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas. Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.

Använd med fördel med fogkilar eller kakelsnöre tillsammans med ett nivåsystem (exempelvis "TEBO Spin-level") för bästa resultat. Kakelkryss och nivåskuv/-distans, kan användas som fogdistanser, men är mindre flexibla för efterjusteringar och "medling".

OBS! Rekommenderad minsta fogbredd 2 mm.

Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan.

Toleranser - Bricmates sortiment följer  Europeisk och svensk SIS standard "SS-EN 14411:2016" , avseende bland annat mått & ytkvalitet.

 

Att kapa och borra i granitkeramik

 

  • - Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik.
  • - Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
  • - Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor.
  • - Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip.

 

Utomhus

Granitkeramik utomhus läggs med fördel i fästmassa på gjuten betongplatta. Följ BKRs "Riktlinjer för plattsättning utomhus

20mm Granitkeramik kan också läggas i obunden konstruktion på piedestaler eller i stenflis.

Piedestaler är "fötter" i polypropyleneplast som är justerbara i höjdled för montage under 20mm granitkeramik utan fästmassa. Piedestalerna bär upp plattorna i hörnen och varje fot bär därmed upp till fyra stycken plattor. Shims i gummi håller plattorna på plats och fungerar stötdämpande. Med hjälp tillägg av så kallade lutningskorrigerare monterade under varje piedestal, kan den färdiga ytan med plattor läggas helt i våg trots att underlaget har avrinning. Vissa ytor kan dock fortfarande vinna på att ha en viss lutning för snabbare dagvattenavrinning. Flera tillbehör finns tillgängliga för att montera sockelkjol, skydda känsliga underlag, minska stegljud etc. Hör men din återförsäljare! 
Grundläggande instruktioner för läggning på piedestaler hittar du  här.

För läggning i stenflis, bör ytan och underlaget ha avrinning, vara väl inspänt och väldränerad så att inte vatten blir stående i konstruktionen. Mot fasta installationer så som exempelvis pool ska plattorna läggas i bruk. Förberedelser, grundarbete, stöd- och bärlager etc samt läggning bör följa anvisningar enligt DCG.12 i "anläggnings AMA 20".
Konsultera din återförsäljare och fackman inom anläggning.

Använd flexibel fogmassa för utomhusbruk
Exempel på fog: VDW 840 
Rekommenderad fogbredd >4mm.
Vid läggning på piedestaler lämnas fogen öppen.

Din bruksleverantör eller entreprenör kan ha andra system och lösningar för läggning av granitkeramik utomhus än dessa angivna.

All läggning i obunden konstruktion påverkas av externa väderfaktorer, så som temperaturväxlingar och nederbörd. Det är därför viktigt att följa även lokala rekommendationer och anpassningar då förutsättningarna kan variera beroende på geografisk plats. Vissa mindre efterjusteringar kan komma att bli nödvändiga efter en tid och eventuella sättningar i konstruktionen.  

 

Bänkskivor

Bricmates bänkskivor måttanpassas efter varje kunds behov. Tala med din köksbutik, stenhuggare eller annan återförsäljare.

Inför mätning & installation:

  • - Tillse att stommarna som ska bära skivan är stabilt fixerade och monterade i våg.
  • - Bänkskivans kontaktytan på stommarna ska vara helt slät utan uppstickande skruvskallar eller andra föremål.
  • - Undermonterade hoar kan i vissa fall behöva en extra fixering (ex vinkeljärn skruvade i stommen) prata med installatören.