Miljö ur ett globalt perspektiv

Idag tar miljöfrågorna allt större plats i såväl media som människors vardag, vilket gör att både den privata och offentliga sfären påverkas. Det är vår uppfattning att globaliseringen och den förhållandevis höga levnadsstandarden frestar på vår jord. Begränsade och värdefulla naturtillgångar måste vårdas och bevaras för framtida generationer.

Vad gör vi själva?

Bricmate arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi innehar diplom enligt Svensk Miljöbas, diplomkraven är strikta och bygger på att vi ständigt förbättrar vår miljöprestanda och löpande ser över våra rutiner och processer.

Vår miljöpåverkan ligger till stor del i produktionen av keramiska produkter. All vår keramik tillverkas hos ledande och högteknologiska producenter i Europa med fokus i Italien och Spanien, där kontinuerligt miljöledningsarbete är en del av den dagliga rutinen. Det EU-gemensamma miljöarbetet tillsammans med den geografiska närheten till producenterna gör att utsläppen från frakter minimeras.

Bricmate erbjuder ett sortiment av granitkeramik där delar av sortimentet är inspirerade av marmor, kalksten och annan naturstens utseende. Det innebär i någon mening att ändliga naturstenstillgångar kan sparas till förmån för keramiska varianter tillverkade av sand, fältspat & lera. Vår serie J Norrvange är exempelvis inspirerad av den gotländsk kalksten samt M Glanshammar och M Kolmården som efterliknar klassiska svenska marmorsorter.

De små detaljerna gör skillnad! 2022 produceras 100% av vårt sortiment i Europa. Det har lett till en kraftig nedgång i vårt utsläpp av koldioxid i samband med transporter.

Vi vill alltid göra det bättre valet för miljön. Ta del av våra senaste framgångar i vårt arbete för miljön och läs gärna mer om vårt miljöarbete i vår miljöpolicy. Du hittar den genom att klicka här.