Dekorsten


Dekorsten (Skiffer) är en bergart som har varit utsatt för mycket lite omvandling, eller ingen alls, och därför behållit sin ursprungliga färg och form. Bör inte användas utomhus eller i Zon 1.

Bricmates sortiment av dekorsten hittar du här nedanför, klicka på bilderna för mer information om respektive produkt