Miljöpolicy

Miljö ur ett globalt perspektiv

Idag tar miljöfrågorna allt större plats i såväl media som människors vardag, vilket gör att både den privata och offentliga sfären påverkas. Det är vår uppfattning att globaliseringen och den förhållandevis höga levnadsstandarden frestar på vår jord. Begränsade och värdefulla naturtillgångar måste vårdas och bevaras för framtida generationer.

Läs mer

Vad gör vi själva?

Vi på Bricmate tar hållbar utveckling på allvar och arbetar strukturerat och kontinuerligt med miljö och hållbarhet. Vi innehar diplom enligt Svensk Miljöbas, där diplomkraven är strikta och bygger på att vi ständigt förbättrar vår miljöprestanda och löpande ser över våra rutiner och processer.

Vår miljöpåverkan kommer i dagsläget till stor del från vår produktion av keramiska produkter. Nästan hela vårt sortiment är dock certifierat enligt EU Ecolabel, vilket innebär att produkterna granskas från råvara till avfall och tillverkas delvis av återvunnet material. Utöver det erbjuder vi ett kvalitativt sortiment av keramiska plattor, inspirerade av exempelvis marmor och natursten. Detta bidrar till att vi sparar på naturens resurser i och med att utvinning av natursten minskar. Ett exempel är vårt senaste tillskott i sortimentet; Serie M Swedish Green som är inspirerad av den svenska Kolmårdsmarmorn, en klinker med klassisk skandinavisk känsla.

Utöver vårt interna miljöarbete arbetar vi även med våra intressenter (kunder, leverantörer, medarbetare m.fl.) och uppmuntrar dem till att utveckla sitt miljöarbete. Vårt engagemang stannar alltså inte innanför våra egna väggar, utan vi vill inspirera fler att göra mer. Ta del av våra senaste framgångar i vårt arbete för miljön här nedanför och läs gärna mer om vårt miljöarbete i vår miljöpolicy.