Miljöpolicy

Miljö ur ett globalt perspektiv

Idag tar miljöfrågorna allt större plats i såväl media som människors vardag, vilket gör att både den privata och offentliga sfären påverkas. Det är vår uppfattning att globaliseringen och den förhållandevis höga levnadsstandarden frestar på vår jord. Begränsade och värdefulla naturtillgångar måste vårdas och bevaras för framtida generationer.

Läs mer

Vad gör vi själva?

Bricmate arbetar aktivt med att förbättra vår miljörestanda

så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi innehar diplom enligt Svensk Miljöbas, diplomkraven är strikta och bygger på att vi ständigt förbättrar vår miljöprestanda och löpande ser över våra rutiner och processer.

Vår miljöpåverkan ligger till stor del i vår produktion av keramiska produkter. Idag är nästan hela vårt sortiment från Europa där vikten av att kontrollera produktionen av produktens och produktens miljöpåverkan är hög. En till fördel med att vi idag kan ha produktionen i Europa och inte i Asien är att vi sett en tydlig nedgång i antal ton koldioxid våra frakter släpper ut.

Utöver det erbjuder vi ett sortiment av keramiska plattor inspirerade av exempelvis marmor och natursten. Detta leder till att vi sparar på naturens resurser i och med att avvecklingen av naturstenen minskar. Vår serie J Norrvange är inspirerad av den gotländska kalkstenen med samma namn, och serie M Ekeberg och M Kolmården ärr inspirerade av svenska marmorsorter.

De små detaljerna gör skillnad! 2019 produceras nästan hela vårt sortiment i Europa. Det har lett till en kraftig nedång i vårt utsläpp av koldioxid i samband med transporter.

Vi vill alltid göra det bättre valet för miljön. Ta del av våra senaste framgångar i vårt arbete för miljön nedan och läs gärna med om vårt miljöarbete i vår miljöpolicy.