Miljöpolicy

Miljö ur ett globalt perspektiv

Idag tar miljöfrågorna allt större plats i såväl media som människors vardag, vilket gör att både den privata och offentliga sfären påverkas. Det är vår uppfattning att globaliseringen och den förhållandevis höga levnadsstandarden frestar på vår jord. Begränsade och värdefulla naturtillgångar måste vårdas och bevaras för framtida generationer.

Läs mer

Vad gör vi själva?

Vi på Bricmate tar hållbar utveckling på allvar och arbetar strukturerat och kontinuerligt med miljö och hållbarhet. Vi innehar diplom enligt Svensk Miljöbas, där diplomkraven är strikta och bygger på att vi ständigt förbättrar vår miljöprestanda och löpande ser över våra rutiner och processer. Vår miljöpåverkan ligger till stor del i vår produktion av keramiska produkter. Idag är nästan hela vårt sortiment från Europa där vikten av att kontrollera produktionen av produktens och produktens miljöpåverkan är hög. En till fördel med att vi idag kan ha produktionen i Europa och inte i Asien är att vi sett en tydlig nedgång i antal ton koldioxid våra frakter släpper ut. Utöver det erbjuder vi ett sortiment av keramiska plattor inspirerade av exempelvis marmor och natursten. Detta leder till att vi sparar på naturens resurser i och med att avvecklingen av naturstenen minskar. Två exempel är våra serier J Norrvange, som är inspirerad av den gotländska kalkstenen med samma namn och M Swedish Green som är inspirerad av den svenska Kolmårdsmarmorn, två klinker med klassisk skandinavisk känsla. De små detaljerna gör skillnad! 2018 flyttade vi till en ny lokal och där har vi valt ett elavtal med el endast från Solkraft, en energikälla vi tror på och vill främja. Vi vill alltid göra det bättre valet för miljön. Ta del av våra senaste framgångar i vårt arbete för miljön nedan och läs gärna med om vårt miljöarbete i vår miljöpolicy.